lực lượng Quân đội forums

Discover lực lượng Quân đội forums, share your thoughts, informations, images and videos with thoushands of users around the world on forumvi.

Khóa 9B/72 SQTB

1 Khóa 9B/72 SQTB

Đây là diễn đàn Khóa 9B/72 SQTB do tất cả anh em sỹ quan QLVNCH xuất thân từ Khóa 9B/72 Thủ Đức và Đồng Đế thực hiện.

  • Numbers of topics: 1 (since 3 months)

Diễn đàn của thư mục


Diễn đàn miễn phí: lực lượng Quân đội

Tạo diễn đàn - Diễn đàn miễn phí