snsd forums

Discover the snsd forums, participate at the bests of Forumotion; forumvi offers you a panel of the best forums communities.

Cass*ELF

1 Cass*ELF

All for DBSK and Super Junior, not about SNSD

  • Numbers of topics: 1 (since 3 months)
Diễn đàn thần tượng Hàn Quốc

2 Diễn đàn thần tượng Hàn Quốc

Bà 8 về thần tượng (Su Ju, DBSK, . ) tẩy chay thần tượng (SNSD, . )của Hàn Quốc

  • Numbers of topics: 1 (since 3 months)
Soshi9

3 Soshi9

snsd

  • Numbers of topics: 1 (since 3 months)
SoWon ♥ SoSi

4 SoWon ♥ SoSi

Nơi giao lưu và giao lưu của tất cả các Sone có chung tình yêu đối với SNSD

  • Numbers of topics: 1 (since 3 months)

Diễn đàn của thư mục