• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Tạo một diễn đàn hiện đại thích ứng với thiết bị di động : awesomebb

Tạo một diễn đàn hiện đại thích ứng với thiết bị di động

Phiên bản đáp ứng 100% của diễn đàn thảo luận thích ứng với mọi màn hình


AwesomeBB là phiên bản mới nhất của diễn đàn được cung cấp trên ForumVi. Mục tiêu của nó rất đơn giản: đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các thành viên di động. Trên thực tế, cộng đồng ngày càng sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng để trò chuyện. Điều này đòi hỏi một diễn đàn cung cấp một thiết kế phù hợp với màn hình nhỏ.
Nếu cộng đồng của bạn thường thảo luận trên cả thiết bị di động và PC thì AwesomeBB chính là phiên bản bạn cần! Bạn có thể tạo một diễn đàn hiện đại thích ứng với mọi màn hình rất dễ dàng bằng cách chọn phiên bản AwesomeBB.
awesomebb

Thay đổi phiên bản diễn đàn của bạn bất cứ lúc nào!


Chủ đề tùy chỉnh

Tùy chỉnh một diễn đàn mới mất ít hơn 30 giây! Khi diễn đàn của bạn được tạo, bạn vẫn có thể thay đổi chủ đề đồ họa và các mẫu trong bảng điều khiển quản trị của bạn (có nhiều lựa chọn hơn).

AwesomeBB - Default version

AwesomeBB - Default version

AwesomeBB - MidnightAwe

AwesomeBB - MidnightAwe

NEW DARK

NEW DARK

AwesomeBB City

AwesomeBB City

Community Forum

Community Forum

AwesomeBB - Rosa

AwesomeBB - Rosa