• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Tạo diễn đàn phpBB2 : phpbb2

Tạo diễn đàn phpBB2

phpBB 2: 100% customizable!


Want to have total control and personalization of your forum? phpBB2 is the way to go. PhpBB2 is an excellent forum version. With this version, you can completely customize your forum from A to Z. If you need a forum that is flexible and stable, don't hesitate to give this version a try! Forumotion offers free and hosted phpBB2 forums!
phpbb2

Thay đổi phiên bản diễn đàn của bạn bất cứ lúc nào!


Chủ đề tùy chỉnh

Tùy chỉnh một diễn đàn mới mất ít hơn 30 giây! Khi diễn đàn của bạn được tạo, bạn vẫn có thể thay đổi chủ đề đồ họa và các mẫu trong bảng điều khiển quản trị của bạn (có nhiều lựa chọn hơn).

phpBB 2 English

phpBB 2 English

Megaman

Megaman

Skin Pokemon-Gintama

Skin Pokemon-Gintama

HS-Design-Skin1

HS-Design-Skin1

Brown Dramione

Brown Dramione

Hội Quán Zone

Hội Quán Zone